User ID: Password :
PRODUCTS
SEARCH
Keywords:
choose:
首页在线订购
     
 
PRODUCT NAMES 产品名称:  *
DATE预定日期:  *
产品编号:  *
订购数量:  * 请加上单位,如"1个"
预定说明:
姓名:  *
性别: 先生 女士
单位名称:  * 个人请填"个人"
地址:  * 地址请填详细
邮编:  * 如:101111
电话:  * 电话号码为至少11位
传真:
移动电话:
电子邮箱:  *
   
 
Links
SANHUI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD © 2010 SANHUI ALL RIGHT RESERVER
MAIL :info@sanhui.com.cnTEL:86-662-3161221、3181855 FAX:86-662-3161708、3192111 ADD:No. 133 Yuyuan 3 rd road, Yangdong Industrial Park Yangjiang, Guangdong China 粤ICP备05141408号